De cursus

Alles wat nodig is om een doel te bereiken (de executieve functies) is lastig als je autistisch bent

Er is een gratis cursus beschikbaar over autisme-inclusief onderwijs bij de Open Universiteit.

De cursus bestaat uit vier blokken.

In het eerste blok leggen we kort uit wat autisme precies is. In het tweede blok laten we het belang van autisme-inclusief onderwijs zien. Het derde, en grootste blok, laat zien wat de gevolgen van autisme zijn voor het onderwijs. Ten slotte geven we in het vierde blok richtlijnen voor autisme-inclusief onderwijs.

Elk blok heeft steeds een hoofdpagina met de doelen van dat blok en een overzicht van de onderdelen. Elk blok kent een afsluiting.

Het idee is om vooraan te beginnen en alles op volgorde door te nemen. De onderdelen zijn van elkaar afhankelijk, dus een willekeurige volgorde aanhouden is niet handig.

De inhoud bestaat deels uit korte filmpjes, en deels uit tekst.

Combinatie met het boek

Het boek is onafhankelijk van de cursus te lezen, en de cursus is onafhankelijk van het boek te bestuderen. Toch is het handig om beide te combineren.

De ingesproken presentaties

In de cursus wordt veel uitgelegd in de vorm van korte, ingesproken presentaties. Het boek neemt veel meer ruimte om wat in de presentaties wordt uitgelegd, echt goed over het voetlicht te brengen.

Wanneer je het boek hebt gelezen kan het dus verhelderend zijn om in de presentatie nog eens kort te horen wat de essentie is. Andersom kan het, wanneer je de presentatie hebt gezien, verhelderend zijn om de uitgebreide tekst in het boek door te nemen. Op die manier vullen de cursus en het boek elkaar goed aan.

De teksten over onderwijs

De teksten die direct over autisme en onderwijs gaan, in de cursus, zijn ook in het boek te vinden, maar zijn in het boek uitgebreider, en voorzien van veel meer citaten van studenten die illustreren waar het over gaat.

Ook hier kan het boek dus een goede aanvulling zijn op de cursus.

Opdrachten

De opdrachten die in de cursus zijn te vinden, zijn niet in het boek opgenomen. De cursus vult daar dus het boek aan.

Aanbevolen

Kortom, het is aanbevolen om het boek aan te schaffen wanneer je de cursus echt serieus wilt doen.

Studieduur

De studieduur die bij de Open Universiteit staat aangegeven, is gebaseerd op het volgende:

  • Je bestudeert de cursus samen met het boek.
  • Je besteedt veel aandacht aan het uitwerken van de opdrachten.

Dat houdt in het heel goed kan zijn dat je veel minder uren aan de cursus zult besteden.

Certificaat?

Er wordt geen certificaat afgegeven bij de cursus, omdat er geen begeleiding is.

Er is weliswaar een afsluitende zelftoets, maar die kan niet controleren of je de opdrachten hebt uitgewerkt.

Het is daarom aan te bevelen om met je leidinggevende af te spreken dat je PE-punten krijgt toegewezen voor het volgen van de cursus. Je kunt dan bijvoorbeeld afspreken dat je de uitwerkingen van de opdrachten laat zien.

Inschrijven

Inschrijven gaat via de aanmeldpagina van de cursus. Je schrijft je dan in als student bij de Open Universiteit wanneer je dat nog niet bent, en kunt dan de cursus gratis “aanschaffen”.